Taal:
English | Nederlands | Deutsch | Français


importantia.com Web

Bestel gedrukt boek

Boekhandel.org

Zoek en lees in dit boek met Google Boeken
Learn to know this book

Vind ons op

Zoek een boek bij Boekhandel.org
Bidden in de Geest

- Peter F. van der Schelde
Formaat: [paperback]
Andere beschikbare formaten: [mijnEPUB, iBook]

Omschrijving

Paulus en Judas schrijven dat we moeten bidden in de Geest. Maar wat is dat eigenlijk?

Naar aanleiding van vragen die ter sprake kwamen tijdens alpha cursussen werd een uitgebreide studie gedaan naar het begrip "bidden in de Geest" in de bijbel. Het blijkt dat de bijbel er veel meer over te zeggen heeft. Dit boekje behandelt uitgebreid alle bijbelgedeelten die betrekking hebben op bidden in de Geest om vervolgens allerlei praktische aspecten te behandelen. Zo wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:

  • Hoe bidt de Geest met onuitsprekelijke verzuchtingen? (Romeinen 8:26)
  • Hoe kunnen we voor andere gelovigen bidden in de Geest? (Efeze 6:18)
  • Waarom helpt het bij de opbouw van ons geloof? (Judas 20) Waarom helpt het bij het bewaren van ons geloof tegen het verderf dat mensen met verkeerde bedoelingen brengen? (Judas 3-21)
  • Op welke wijze is het spreken in tongen een vorm van bidden in de Geest?
  • Wat is de bedoeling van het spreken in tongen?
  • Kan je bidden in de Geest als je niet in tongen spreekt?

Peter F van der Schelde (geb. 1961) helpt sinds 2000 bij het leiden van o.a. Alpha-cursussen. Aanvankelijk vanuit de PKN-thuisgemeente, later meer vanuit een interkerkelijke situatie. Tijdens de cursussen kwamen vragen naar voren over het spreken in tongen. Zowel traditioneel kerkelijk als ook evangelisch gerichte mensen bleken tal van vragen te hebben. De auteur wilde graag zijn eigen ervaringen en die van anderen vergelijken met de boodschap in de bijbel. Het bleek dat de bijbel er meer en ook anders over sprak dan hij aanvankelijk vermoedde.

Details

ISBN / code:
9789057191589
Taal:
Nederlands
Auteur:
Peter F. van der Schelde 
Pagina's:
90
Uitgever:
Importantia Publishing
Imprint:
Importantia Publishing

Importantia beveelt het volgende aan


Enkele titels van Importantia bij Amazon.com

Meer Importantia boeken bij: Amazon.com | Amazon.co.uk | Kindle ebooks

Aanbevelingen van Amazon van boeken van andere uitgevers of auteurs