Language:
English | Nederlands | Deutsch | Français


importantia.com Web

Order eBook

e-book edition not yet available

Order printed book

Boekhandel.org

Search and read in this book with Google Books




Learn to know this book

You can find us on

Search for a book at Boekhandel.org




Commentaar op Kolossenzen & Filippenzen

opnieuw vertaald - Johannes Calvijn
Format: [paperback]
Available formats: []

Description

Opnieuw vertaald

Commentaar van Calvijn op de brief van Paulus aan de Kolossenzen & Filippenzen

Het Commentaar van Calvijn op de Bijbel is van grote invloed op het christelijk geloof en leven in Nederland. Nog steeds wordt aan Calvijn gerefereerd in preken, lezingen, boeken en ook in andere commentaren op de Bijbel.

De Commentaren van Calvijn op het Nieuwe Testament kennen een lange geschiedenis. De eerste vertalingen dateren uit de zestiende eeuw. In de loop van de negentiende eeuw zijn veel van zijn teksten gemoderniseerd. Inmiddels laat de leesbaarheid van deze oude vertalingen veel te wensen over. Deze nieuwe vertaling in het hedendaags Nederlands laat zien dat Calvijn op boeiende en aansprekende wijze de Bijbel voorziet van zijn commentaar. Bovendien is gebruikgemaakt van meerdere bijbelvertalingen. Hiermee is Calvijn weer voor eenieder toegankelijk geworden.

Details

ISBN / code:
9789057191008
Language:
Dutch
Author:
Johannes Calvijn 
Pages:
188
Publisher:
Importantia Publishing
Imprint:
Importantia Publishing

Some titles of Importantia at Amazon.com

More Importantia books at: Amazon.com | Amazon.co.uk | Kindle ebooks